Boj o trůn

Boj o trůn - Kapitola 4

Kdyby situace nebyla vážná, byl bych teď nejšťastnější vlk v našem rodě. Notnou chvíli jsme jen tak mlčky stáli, a já se k Manzovi tiskl tak moc, že měl problém sundat mé ruce, abychom se konečně mohli pohnout. „Miluji tě,“ chytl jsem ho znovu kolem krku. „Strašně moc. Nechci odejít. Chci...

Boj o trůn - Kapitola 3

Byl jsem vzteky bez sebe. Tak moc, že jsem se přestal kontrolovat a dal svému otci jasnou výhružku, které on hned využil, aby ukázal svou nadřazenost nade mnou. I kdyby tu byla máma, nezastavila by mě. Teď už opravdu ne, a to ji většinou poslechnu. Rychle jsem vyšel na chodbu a zamířil rovnou do...

Boj o trůn - Kapitola 2

Odcházel jsem od vodopádu a byl docela dost rozladěný. A zklamaný... Dočkám se někdy toho, že by Manzo projevil vůči mně nějaké city? Má vůbec srdce? Tolikrát jsem se mu snažil naznačit, co pro mne znamená, a on? Kus šutru, na kterém při mém odchodu seděl, je měkčí než on. Nejspíš moje láska...

Boj o trůn - Kapitola 1

Atmosféra ve velké jednací síni byla napjatá tak, že ani vzduch se nehnul. Venku se už stmívalo a služebná právě doplňovala prázdné stojany novými loučemi, aby tu bylo dostatek světla. V rohu místnosti stál starý rádce s Kaidou, dívali se mým směrem a občas tiše prohodili pár slov....