Horká krev

Horká krev - Kapitola 21

Vězení… Mareo je ve vězení a nemá službu. Je zavřený… Opravdu jsem slyšel dobře? Co se stalo? „Ano, slyšel jsi dobře. Ale… Je to trochu komplikovanější,“ došla mi k uším tátova slova. Já to řekl nahlas? „Ano, Kenji, řekl,“ pustil táta mé ruce a odstoupil o krok. „Umyj se a najez se. Teď nemá...

Horká krev- Kapitola 20

Tvrdý dopad na záda a skoro vyražený dech mě probral. Nechápal jsem, co se děje. Chtěl jsem se rozhlédnout, ale před očima jsem měl stále tmu. Pevně uvázaný šátek mi bránil otevřít oči. Strašně mě bolela hlava a nemohl jsem s ní ani otočit. Ležel jsem na zádech, neschopen pohybu, a snažil jsem...

Horká krev - Kapitola 19

Překvapil mě tak, že jsem byl schopen jen vrčet a cenit zuby. Špička mého ocasu se nervózně třásla a z očí mi snad šlehaly blesky. Byla to směsice pocitů, kdy jsem však nevěděl, který z nich převládá více. Ale fakt byl ten, že jsem měl zlost. Jako by se okamžitě vrátil ten pocit křivdy,...

Horká krev - Kapitola 18

Nechápal jsem to. Nechápal jsem, proč mě to vyvedlo z míry natolik, že jsem začal brečet i před tátou. Schovával jsem se za zavřenými dveřmi u něj v náruči a nedokázal jsem zastavit ty slzy, které se proudem řinuly z mých očí. „Posaď se,“ dovedl mě táta k posteli a potlačil mě...

Horká krev - Kapitola 17

„Cože?“ vyjeveně na mě strážce hleděl. „Zmizel? Jak mohl zmizet, když tu celou dobu sto-“ V tu chvíli mu to nejspíš došlo, protože se okamžitě otočil a vběhl do Tameho pokoje. Jen jsem se na něj skrz dveře díval, jak tam stojí a rozhlíží se kolem. Když se po chvilce vzpamatoval, rozběhl se...

Horká krev - Kapitola 16

Kroky Kiichiho se postupně vzdalovaly a na chodbě se znovu rozhostilo ticho. Mareo šel ke krbu a sbíral polena, které měl po cestě. Hodil je na hromadu a já sebou trhnul, jak to zarachotilo. Konečně jsem stál na nohách a taky sebral ze země ten zbytek, abych to uklidil. Mareo stál u krbu a...

Horká krev - Kapitola 15/b

„Myslel jsem, že už neotevřeš.“   Překvapeně jsem na něj hleděl. „Proč…“ polkl jsem. „Proč jsi klepal?“ „Přišel jsem na rozkaz velitele. Budu prozatím tvůj osobní strážce.“ „Rozkaz velitele?“ nechápal jsem. Mareo se rozhlédl po chodbě. „Ano, rozkaz. Mám tě hlídat po dobu, kdy velitel bude na...

Horká krev- Kapitola 15/a

Studený vzduch se mi otřel o tvář. Vůně sněhu se mi usadila v nose a já se začal probouzet. Opatrně jsem otevřel oči v momentě, kdy se nade mnou někdo skláněl. „To je dost,“ ozval se Ichiho hlas. Bylo před rozedněním a nebylo ještě tolik světla. Ale jeho tvář, kterou jsem nejdříve viděl...

Horká krev- Kapitola 14

Kolikrát jsem si říkal, že bych se měl krotit. Že bych měl nejdřív přemýšlet, než se vrhnu do něčeho po hlavě. Ale mé pocity jsou vždy silnější a rychlejší než můj rozum. Opravdu jsem viděl rudě, když jsem se vrhl na toho zmetka. Sahal na mého Marea, a ještě se mi vysmíval do obličeje. To mu...

Horká krev - Kapitola 13

Bylo mi tak dobře, jak ještě nikdy… Jeho prsty, jemně přejíždějící po mých vlčích uších a únava, mě nakonec uspaly. Podvědomě jsem se tiskl k Mareovi, nehledě na to, jestli mě něco bolí. Snažil jsem se co nejméně hýbat, aby mi z pusy neuniklo bezděčné zasyknutí při občasných návalech...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>