Neutečeš mi

Neutečeš mi – Kapitola 15 - Závěr

Suri Otočil jsem se na Ziro. Ten se vzpamatovával celkem rychle. U Saisho bylo vidět, že přišel o skoro  všechnu energii a sotva je schopen se zvednout na nohy. Belial jim dal pěkně zabrat. A Maro, podle toho, co říkali, udělal tu nejlepší věc v tu chvíli, co mohl. Prostě po něm skočil a...

Neutečeš mi – Kapitola 14

Suri Ten žárlivý výstup měl jedno velké plus. Spustil řetěz změn, které se v našich tělech děly, po našem spojení. Promluvili jsme si se Zirem a Hachirem, kteří nám potvrdili, že opravdu přebíráme část schopností od toho druhého. Poctivě jsme trénovali a snažili se nově získané schopnosti...

Neutečeš mi – Kapitola 13

Akio Spal jsem jak nemluvně a klidně bych prospal celý den, kdyby mě Suri zahříval, ale někdo zaklepal na dveře. Uslyšel jsem svého otce a Suriho naštvané zavrčení. Jen trochu jsem pootevřel oči a zahleděl se na Suriho. Ten už s naštvaným pohledem ke dveřím vstával a začal se oblékat. „Vezmi si u...

Neutečeš mi – Kapitola 12

Suri Poslouchal jsem Akia. Zkouška, kterou nechce nikdo procházet? Určitě to nebylo lehké. „Jsem na tebe hrdý, že jsi to zvládl,“ políbil jsem ho na rty, a vzápětí sebou škubnul a zatl zuby, když se ta modrá věc dostala na mou, spíš pod mou kůži. Místo, kde se vpíjela do Akiovy značky silně pálilo...

Neutečeš mi – Kapitola 11

Akio Spokojeně jsem spal v jeho teplé náruči a jen jsem lehce oddechoval. Bylo mi opravdu příjemně a já se cítil v bezpečí. Probudilo mě hlasité bouchání na dveře. Byli neodbytní a stále se snažili nás vzbudit. Naštvaně jsem vstal a došel ke dveřím. Nahý jsem jim otevřel a rychle se spodní...

Neutečeš mi – Kapitola 10

Akio On mě však nenechal odejít a prudce mě stáhl na postel. Tiskl mi zápěstí k sobě a výhružně na mě vrčel. Jeho stehna mi drtila nohy, nehodlaly mě pustit ze svého sevření. Samozřejmě, že mu to tajím. Hlavně to, že vím, že byl s ním i jinak. Nechci, aby se cítil nejistý, že to vím. Určitě to...

Neutečeš mi – Kapitola 9

Suri Pohled na naštvaného Hachira mě vůbec neuklidnil. A jeho otázka na páření… Málem mi zaskočila slina. Jen jsem naprázdno polkl a bezděčně si přičichl k Akiovi. Ale ten mě už táhl ke stolu. No, tak otázka, jestli umí jeho táta vařit je zodpovězená. Sedl jsem si a začal jíst. I když to...

Neutečeš mi – Kapitola 8

Suri Ani nevím, kdy jsem usnul. Poslední co si pamatuji, je, jak Akio spořádal skoro celou večeři sám. Po dlouhé době se mi dobře spalo. Jeho tělo mě hřálo a já se k němu celou noc tiskl. Bylo to víc než příjemné. Vzbudily mne až sluneční paprsky a ranní vánek, procházející oknem, které jsme...

Neutečeš mi – Kapitola 7

Akio Spal jsem spokojeně a mé tělo se hojilo. Suriho silná vůně mě uklidňovala a já se cítil být milován. Přehnal jsem to…Opravdu chci být s ním… Tolik jsem si přál, aby mě jeho silné ruce držely a pevně svíraly. Nejspíš mi začíná období páření, ale to se dalo očekávat… Náhle někdo otevřel dveře a...

Neutečeš mi – Kapitola 6

Akio Když jsem se probudil, bylo již ráno a slunce mi nepříjemně svítilo do očí, když se opíralo o sklo okna. Pomalu jsem vstal a zkontroloval zranění. Vše bylo zaceleno a jen malá jizva naznačovala, že jsem byl vážně zraněn. Nalil jsem si do vany horkou vodu, kterou mi tam táta ráno přinesl a...

Neutečeš mi – Kapitola 5

Akio Utekl jsem. Jsem rychlý a dokážu skrývat svůj pach. Cítil jsem, jak za mnou běží, ale nedokázal mě dohonit… Vběhl jsem do svého domu a okamžitě zamířil do pokoje. Změnil jsem se na člověka a spadl na postel. Jen jsem zhluboka dýchal a snažil se chytnout dech. Byl jsem opravdu hotový a nechápal...

Neutečeš mi - Kapitola 4

Akio Málem jsem se utopil, když promluvil přímo u mě. Ten jeho hluboký hlas mě ihned probudil ze spánku, který jsem právě opřený o okraj vany prováděl. Vyděšeně jsem na něj pohlédl a ihned se schoulil k jedné straně vany… „Ne, vypadni!“ štěkl jsem po něm. Ale jeho smích mě znovu uzemnil. Pozoroval...

Neutečeš mi - Kapitola 3

Akio Když se ke mně nahnul a pošeptal mi do ucha, jestli mi voda pomohla, chtěl jsem mu hlavu zarazit do stěny vedle mě… Grrrr… Za vše může on a já jsem jen nevinná oběť. Co je s Danno? On mu něco udělal? Tohle jsem nechtěl… Došel jsem ho. No, spíš doběhl, protože nasadil tak vysoké tempo, že ho...

Neutečeš mi - Kapitola 2

Akio Sakra… Do prdele… Kdo mu to dovolil? Normálně mě zvedl ze země a vhodil na postel, jak kdybych nic nevážil. Zastavilo se mi srdce, když se ke mně přiblížil a mou tvář pohladil jeho teplý dech. Jen jsem se mu udiveně díval do očí a byl spoután jeho sevřením. Ke všemu mi rozkazoval. Mě? Kdo mu...

Neutečeš mi - Kapitola 1

Suri Velitel královské stráže. Podléhá pouze rozkazům krále. Kdysi byl trénovaný na boj s Belialem a je jediný, kdo dokáže vytrénovat v tomhle duchu i jiné. Jako hlavní velitel toho hodně ví. Ví prakticky o všem, co se děje na zámku i mimo něj. Je plně k dispozici králi. Nemá svůj...